NASZA OFERTA

Nasze Biuro Rachunkowe jest firmą świadczącą usługi obejmujące swym zakresem cały szereg działań związanych z obsługą finansowo - księgową firmy.

Staramy się postrzegać w sposób innowacyjny rynek usług księgowych skierowanych na małe i średnie przedsiębiorstwa i proponować swoim klientom indywidualne rozwiązania.

Proponowana przez nas oferta obejmuje pełną obsługę księgową oraz finansową firm i przedsiębiorstw, adresowana jest zarówno do spółek prawa handlowego, spółek osobowych , osób fizycznych.

Świadczymy pełny zakres usług:

 • doradzamy w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności
 • służymy pomocą wszystkim rozpoczynającym działalność w wypełnianiu kompletnej dokumentacji niezbędnej do założenia firmy
 • prowadzimy ewidencje ryczałtowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe
 • prowadzimy ewidencje VAT
 • prowadzimy dokumentację kadrową
 • naliczamy płace pracowników
 • sporządzamy rozliczenia z ZUS
 • przygotowujemy wnioski kredytowe
 • pomagamy przy przekształceniu formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzamy i wysyłamy do GUS sprawozdania statystyczne
 • naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska

Na życzenie dojeżdżamy do klienta w celu odbioru dokumentów księgowych.

Obsługujemy także klientów nie posiadających stałych umów z biurem rachunkowym realizując zlecenia jednorazowe.

Szczegóły oferty w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji:

Księgi rachunkowe (handlowe)

 • Weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikach;
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE
 • Ewidencja środków trwałych - amortyzacja;
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 • Opracowanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrachunkowego wg wymogów ustawy o rachunkowości;
 • Opracowanie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe - przekazanie zatwierdzonych sprawozdań do KRS oraz Urzędów Skarbowych;
 • Sporządzanie comiesięcznego rachunku wyników za miesiąc i narastająco od początku roku z wyszczególnieniem wyniku bilansowego i podatkowego;
 • Sporządzanie bilansu za okresy obrachunkowe - wg życzenia miesięcznie lub kwartalnie;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów;
 • Ewidencja środków trwałych - amortyzacja;
 • Dokumenty rejestrujące firmę w Urzędzie Skarbowym i CEIDG;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji.

Ryczałt ewidencjonowany

 • Weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych;
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE
 • Ewidencja wykazu środków trwałych;
 • Wyliczenia należnego podatku za miesiące rozliczeniowe;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji.

Ewidencja vat

 • Dokumenty rejestrujące firmę w Urzędzie Skarbowym;
 • Weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Rejestrze Zakupów i Sprzedaży;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji.

Obsługa kadrowo - płacowa

 • Prowadzenie ewidencji pracowników (kartoteka wynagrodzeń, kartoteka podatkowa, kartoteka zasiłkowa, kartoteka urlopowa);
 • Sporządzanie dokumentów podstawowych (umowa o pracę, umowa-zlecenie, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu);
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych, pasków dla pracowników.
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy podatków od wynagrodzeń);
 • Sporządzanie dokumentów rejestrujących firmę i pracowników w ZUS;
 • Sporządzanie deklaracji i raportów oraz przekazywanie ich do ZUS drogą elektroniczną;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy składek);
 • Sporządzanie zaświadczeń pracodawcy o wysokości wynagrodzeń dla celów ustalenia zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego);
 • Sporządzanie informacji RMUA dla wszystkich pracowników;
 • Sporządzanie informacji o rocznych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji.